Vuoden Bioanalyytiikko

Vuoden 2022 Vieritutkimusosaaja

 

Lakeuden Bioanalyytikot ehdotti vuoden 2022 vieritutkimusosaajaksi Taina Rastasta Seinäjoen keskussairaalan kliinisen kemian ja mikrobiologian laboratoriosta. Valtakunnallinen valinta meni juuri nappiin ja Taina tuli valituksi ensimmäiseksi Suomen vieritutkimusosaajaksi! 

Perustelut valinnalle:

Onnittelut vuoden 2022 Vieritutkimusosaajalle!

Vuoden 2022 Bioanalyytikko

 

Lakeuden Bioanalyytikot valitsi vuoden 2022 Bioanalyytikoksi Lea Mäen Seinäjoen keskussairaalan kliinisen kemian ja mikrobiologian laboratoriosta.

Lea valittiin kyseisenä vuonna myös valtakunnallisesti Vuoden Bioanalyytikoksi!

Perustelut valinnalle:

Laboratorioala on kokenut melkoisen kehityskaaren viimeisen 30-40 vuoden aikana. Siinä, missä laboratorion analytiikka on automatisoitunut ja sitä myöten nopeutunut, on myös ict:n kehitys ollut valtavaa. Sanonta, jonka mukaan laboratorion paras orja on toimiva tietojärjestelmä, konkretisoituu, kun meneillään on päivitys tai katkos eikä tieto liiku kuten kuuluisi. Liian usein huomaamme tietojärjestelmien tärkeyden vasta, kun jokin ei toimi. Tällöin kultaakin kalliimpi on henkilö, joka nk. puhuu sekä laboratoriota että atk:ta ja osaa yhdistää molempien alojen tietotaidon.

 

Lakeuden vuoden bioanalyytikkoa voisi kuvata sanalla laboratorio-atk:n äiti. Hänen aloittaessa laboratoriohoitajana ei puhuttu potilastietojärjestelmistä, mappauksista tai käyttökatkoksista. Mahtoiko nuori laboratoriohoitaja edes aavistaa, miten paljon hänen työnkuvansa tulee muuttumaan? Työuransa aikana hän on kehittänyt osaamistaan opiskelemalla laboratoriohoitajatutkinnon lisäksi osastonhoitajan pätevyyden ja datanomin tutkinnon. Hänen työpanoksensa on ollut merkittävä alueemme potilastietojärjestelmien kehityksessä ja päivityksessä aina niiden alkuajoista nykypäivään asti.

 

Valtavan tiedotaidon takaa löytyy huumorintajuinen ja ahkera työkaveri, joka ei turhia nurise. Ainut hetki, jolloin kuuluu motkotusta, on hetki, jolloin joku ei osaa jättää töitä töihin! Ja tuolloinkin motkotus tapahtuu pilke silmäkulmassa..

Onnittelut vuoden 2022 bioanalyytikolle!

 

Vuoden 2019 Bioanalyytikko

 

Lakeuden Bioanalyytikot valitsi vuoden 2019 Bioanalyytikoksi Päivi Koskiahteen Lapuan terveyskeskuksen laboratoriosta.

Perustelut valinnalle:

"Päivi on pitkänlinjan, maalaisjärjellä varustettu laboratoriohoitaja, joka on tehnyt työtä sydämellään Lapuan terveyskeskuksessa. Hän on vahva vaikuttaja, joka omaa hyvät yhteistyötaidot niin asiakkaden, muun hoitohenkilökunnan kuin myös työkavereiden keskuudessa - ja onpa hän hurmannut akkreditoijatkin piimävellillään. Pitkästä urastaan huolimatta hän on aina innokas oppimaan uutta ja kehittymään työssään."

Onnittelut Vuoden 2019 Bioanalyytikolle!

 

Vuoden 2018 Bioanalyytikko

 

Lakeuden Bioanalyytikot valitsi vuoden 2018 bioanalyytikoksi Tarja Järvimäen Seinäjoen keskussairaalan mikrobiologian laboratoriosta.

Perustelut valinnalle:

Tarja on työskennellyt kliinisen mikrobiologian laboratoriossa laboratorion perustamisesta alkaen vuodesta 1983. Hän oli toinen perustajista ja onkin nähnyt laboratorion kehityksen alusta alkaen. Sitä ennen Tarja työskenteli Kliinisen kemian laboratoriossa.Työuransa aikana Tarja toimi laboratoriohoitajan tehtävien lisäksi usean vuoden ajan apulaisosastonhoitajana kliinisellä mikrobiologialla.

Hänellä on pitkäntyökokemuksen myötä paljon tietoa mikrobiologisista menetelmistä ja niiden kehityksestä.Tarja on jäänyt eläkkeelle, mutta tekee edelleen sijaisuuksia aina tarpeen tullen kliiniselle mikrobiologialle. Tämä kertoo paljon Tarjan omistautumisesta alalle.

Työkaverina Tarja on miellyttävä, yhteistyökykyinen ja joustava. Työkavereiden sanoin Tarja on tyyni ja tasapainoinen. Tarja tuo mielipiteensä ja näkemyksensä esille rakentavasti ja positiivisella asenteella.

 

 

Vuoden 2017 Bioanalyytikko

 

Lakeuden Bioanalyytikot valitsi vuoden 2017 bioanalyytikoksi Merja Kososen Seinäjoen keskussairaalan kliinisen kemian laboratoriosta.

Merja valittiin kyseisenä vuonna myös valtakunnallisesti Vuoden Bioanalyytikoksi!

Perustelut valinnalle:

Merja on toiminut pitkän laboratoriohoitajauransa aikana monissa eri laboratoriopisteissä, pienissä terveyskeskuksissa ja keskusairaaloissa sekä suomen- että ruotsinkielisillä alueilla. Hän on kehittänyt itseään opiskelemalla jatkuvasti pysyäkseen ajantasalla uusimmista laboratorioalan suuntauksista. Opiskelua hän pitää hyvänä harrastuksena. Hän on ollut aktiivisesti mukana Lakeuden Bioanalyytikoiden toiminnassa. Nykyisessä työpaikassa hänet tunnetaan jämäkkänä ja oikeudenmukaisena osastonhoitaja, joka osaa käyttää myös "maalaisjärkeä".

 

Vuoden 2016 Bioanalyytikko

 

Lakeuden Bioanalyytikot valitsi vuoden 2016 bioanalyytikoksi Ulla Ylilammin
Suupohjan liikelaitoksen Kauhajoen laboratoriosta.

Perustelut valinnalle:

"Suupohjan liikelaitosalueen vahva vaikuttaja laboratoriomaailmassa. Hän on myös toiminut hankintarenkaan asiantuntijana useissa hankintakierroksissa ja innokkaasti osallistunut Labitin järjestämään toimintaa ja koulutuksiin."

Onnittelut Vuoden 2016 Bioanalyytikolle!

 

 

Vuoden 2015 Bioanalyytikko

 

Lakeuden Bioanalyytikot valitsi vuoden 2015 bioanalyytikoksi Arja Laurilan Seinäjoen keskussairaalan kliinisen kemian labortoriosta.

Perustelut valinnalle:

"Pitkä ura, mieletön tietotaito, hygieniaosaaja ja loistava työkaveri"

Onnittelut Vuoden 2015 Bioanalyytikolle!

Vuoden 2014 Bioanalyytikko

 

Lakeuden Bioanalyytikot valitsi vuoden 2014 bioanalyytikoksi Eila Haapa-ahon Seinäjoen keskussairaalan kliinisen kemian laboratoriosta.

Perustelut valinnalle:
"Pitkä ura sairaanhoitopiirin palveluksessa laboratoriohoitajana, tehnyt kolmivuorotyötä ja toiminut samalla hematologian ryhmänvastaavana. Ryhmänvastaavan tehtävät hän on hoitanut vastuullisesti ja tunnollisesti. Eila on ollut mukana kehittämässä hematologian yksikköä nykyiseen "kukoistukseen".

Eila on myös opettanut monille opiskelijoille vuosien aikana lastennäytteenoton salat ja vuosien saatossa nuoremmille kollegoille kuinka selvitä töissä ilman että "kämmää", kuten hän tapaa sanoa."

Onnittelut Vuoden 2014 Bioanalyytikolla!

 

Vuoden 2013 Bioanalyytikko

 

Lakeuden Bioanalyytikot valitsi vuoden 2013 bioanalyytikoksi Taina Rastaan Seinäjoen keskussairaalan kliinisen kemian laboratoriosta.

Onnittelut vuoden 2013 Bioanalyytikolle!